Reklamácia a vrátenie tovaru

Reklamácia tovaru:

1. Predávajúci ma povinnosť doručiť Zákazníkovi Tovar bez vád.

2. Predávajúci je zodpovedný voči Zákazníkovi za vady Tovaru za podmienok uvedených v predpisoch, najmä v čl. 619 a nasledujúce Občianskeho zákonníka.

3. Zákazník môže nahlásiť reklamáciu akýmkoľvek spôsobom, ktorý dostatočne objasní jeho vôľu.

4. V snahe uľahčenia procesu nahlásenia reklamácie, Predávajúci:

  1. odporúča, aby nahlásenie reklamácie obsahovalo najmä nasledujúce údaje: meno, priezvisko, emailovú adresu, číslo bankového účtu, adresu (ulica, číslo domu/bytu, PSČ, mesto (pošta)), telefón, spôsob kompenzácie, číslo objednávky, informácie, ktorý tovar a z akého dôvodu je reklamovaný,
  2. informuje Zákazníka o možnosti využitia príkladového postupu reklamácie opísaného na internetovej stránke v záložke „Zákaznícky servis”: „Reklamácie”.

S vyššie uvedených odporúčaní Predávajúceho, alebo z opísaného postupu reklamácie na stránke Obchodu nemusí Používateľ čerpať inšpiráciu, alebo sa ich držať, keď tak neurobí, nemá to žiaden vplyv reklamáciu, okrem odporúčaného opisu reklamácie.

5. Reklamácie týkajúce sa služieb poskytovaných elektronickou formou zo strany Predávajúceho, môžu byť nahlásené najmä prostredníctvom odoslania e-mailu na adresu znackovedresy@gmail.com.


FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY


Vzor formuláru si skopírujte, vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade ak si želáte odstúpiť od zmluvy
Vyplnený formulár prosím vložiť do zásielky spolu s vráteným tovarom a zaslať na adresu:

BEST TEAM, s.r.o.
ZnackoveDresy.sk
Zahradnícka 63
821 08 Bratislava


Týmto oznamujem, že odstupujem od zmluvy na tento tovar:
Číslo objednávky:
Dátum objednania:
Dátum prijatia:
Meno kupujúceho:
Adresa kupujúceho:
Sumu za vrátený tovar si želám vrátiť na bankový účet / IBAN /:

Vyplnený formulár prosím vložiť do zásielky spolu s tovarom na vrátenie.