Obchodné podmienky


1. Všeobecné obchodné podmienky

1.1 Prevádzkovateľom internetového obchodu je spoločnosť BEST TEAM, s.r.o.

1.2 Kupujúcim je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá spôsobom uvedeným v bode 2.1 týchto Obchodných podmienok kontaktuje prevádzkovateľa s úmyslom kúpy tovaru, ktorý prevádzkovateľ ponúka prostredníctvom internetového obchodu.

1.3 Používaním stránok internetového obchodu www.znackovedresy.sk a vyplnením registrácie dáva kupujúci súhlas s týmito Obchodnými podmienkami a vyhlasuje, že sa s nimi dôkladne oboznámil. Zároveň berie na vedomie spracovanie svojich osobných údajov podľa § 7, ods. 4, pís. b zákona č. 428/2002 Z.z. t.j. údajov nevyhnutných na plnenie zmluvy.

1.4 Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo jednostranne meniť tieto Obchodné podmienky, ale iba po predošlom upovedomení kupujúceho. Každá vykonaná zmena bude v súlade so zákonmi Slovenskej republiky.

1.5 Aktuálne platné znenie Obchodných podmienok bude zverejnené na internetovej stránke prevádzkovateľa.

 

2. Objednávanie tovaru

2.1 Kupujúci si môže tovar objednať nasledovným spôsobom:

a) prostredníctvom internetového obchodu na adrese www.znackovedresy.sk

b) emailom na adrese: znackovedresy@gmail.com

c) telefonicky na tel. čísle: 0948 043 367

2.2 Odoslaním objednávky sa kupujúci zaväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť za tovar dohodnutú cenu. Kupujúci berie na vedomie, že odoslanie objednávky sa kvalifikuje ako návrh na uzavretie kúpnej zmluvy v zmysle § 409 a nasl. Obchodného zákonníka, pričom záväznou súčasťou kúpnej zmluvy sú aj tieto Obchodné podmienky. Kupujúci sa zaväzuje nepoškodzovať dobré meno predávajúceho a prevádzkovateľa internetového obchodu.

2.3 Odoslanú objednávku potvrdí prevádzkovateľ počas pracovných dní do 24 hodín e-mailom, sms alebo telefonicky. Všetky potvrdené objednávky sú pre obe strany záväzné s prihliadnutím na bod 2.6 týchto Obchodných podmienok.

2.4 Kupujúci môže stornovať objednávku zadanú cez internetové stránku najneskôr do vtedy, kým mu bude tovar vyexpedovaný. O vyexpedovaní tovaru bude kupujúci vopred informovaný. V tomto prípade je zrušenie objednávky bez storno poplatkov. Kupujúci môže objednávku zrušiť telefonicky na tel. čísle: 0948 043 367. Po overení splnenia podmienok zrušenia objednávky bude kupujúcemu potvrdené storno objednávky e-mailom alebo telefonicky. V prípade, že už bola suma za objednaný tovar uhradená, predávajúci zašle peniaze späť na bankový účet kupujúceho.

2.5 V prípade zrušenia objednávky zo strany kupujúceho neskôr, ako je uvedené v bode 2.4 týchto Obchodných podmienok, je predávajúci oprávnený požadovať storno poplatok vo výške 30% z celkovej ceny objednávky.

2.6 Predávajúci má právo zrušiť objednávku v prípade, keď nie je možné zabezpečiť objednaný tovar. V takomto prípade kupujúcemu vráti uhradenú sumu v plnej výške a to najneskôr do 5 pracovných dní, alebo mu ponúkne náhradný tovar, prípadne iné riešenie, ak s tým kupujúci bude súhlasiť. Predávajúci má právo zrušiť objednávku aj v prípade, ak sa nemôže skontaktovať s kupujúcim (chybne alebo neúplne uvedené kontaktné údaje, nedostupnosť kupujúceho a podobne).


3. Cena za tovar a preprava

3.1 Ceny uvedené na internetovej stránke platia pre nákup produktov prostredníctvom internetového obchodu. Cena platí pre samotný produkt a neobsahuje žiadne iné služby, dopravné ani žiadne iné náklady pokiaľ to nie je výslovne uvedené v popise produktu.
3.2 Všetky ceny uvedené na stránke www.znackovedresy.sk sú konečné.
3.3 Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu cien, o čom búde kupujúci vopred informovaný.


4. Platba za tovar

4.1 Tovar je možné uhradiť:

a) prevodným príkazom, alebo vkladom na účet predajcu vedený v Tatra Banke a.s. na základe zálohovej faktúry, ktorú Vám zašleme automaticky e-mailom po zadaní objednávky
b) na dobierku (v hotovosti) pri prevzatí tovaru od kuriéra. Pripravte si prosím potrebnú hotovosť, urýchlite tým prevzatie tovaru. Pri platbe prevodom (vopred) môže byť termín dodania tovaru ovplyvnený termínom uhradenia faktúry. Je nutné, aby bola čiastka pripísaná na náš účet najneskôr do piatich pracovných dní po potvrdení objednávky, v opačnom prípade je možné považovať objednávku za zrušenú

4.2 Všetky platby musia byť uskutočnené v EUR.
4.3 Daňový doklad (faktúra) je doručený kupujúcemu spolu s tovarom. Faktúra zároveň slúži ako záručný list. V prípade, že zásielka s tovarom neobsahuje aj pribalenú faktúru je kupujúci povinný bezodkladne kontaktovať predávajúceho.


5. Dodacie podmienky

5.1 Kupujúci berie na vedomie, že ponuka tovaru nepredstavuje aktuálny stav zásob na sklade, ale sortiment, ktorý kupujúcemu prostredníctvom týchto stránok ponúkame.
5.2 Dodacia doba na tovar v ponuke je uvedená pri každom tovare a je uvedená v pracovných dňoch.
5.3 O dodacej lehote a termíne dodania, bude kupujúci informovaný pri potvrdení objednávky e-mailom, alebo telefonicky. Ak kupujúcemu nevyhovuje oznámená predĺžená dodacia lehota, má možnosť stornovať objednávku v súlade s bodom 2.4 týchto Obchodných podmienok.


6. Doprava tovaru

6.1 Predaj a doručenie tovaru prostredníctvom internetových stránok www.znackovedresy.sk je štandardne vykonávaný len v rámci Slovenskej republiky. V prípade záujmu o doručenie tovaru mimo územie SR je potrebné kontaktovať predajcu.
6.2 Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie tovaru na určené miesto.
6.3 Tovar je primerane zabalený a zabezpečený. Kupujúci je povinný pri preberaní tovaru skontrolovať neporušenosť zásielky. V prípade ak kupujúci zistí akékoľvek poškodenie zásielky je povinný o tejto skutočnosti bezodkladne informovať prevádzkovateľa, najneskôr však do 24 hodín odo dňa doručenia zásielky. Kupujúci je povinný poškodenie zásielky zapísať do preberacieho dokladu kuriérskej služby. Bez tohto zápisu nebudú neskôr akceptované žiadne reklamácie týkajúce sa poškodenia zásielky.
6.4 V prípade doručenia tovaru prepravcom (kuriérom) je tovar poistený v plnej výške.
6.5 Spolu s tovarom bude kupujúcemu dodaná faktúra (daňový doklad) –slúži ako dodací list, návod na obsluhu a záručný list (ak si to druh tovaru vyžaduje).
6.6 Predávajúci zodpovedá za tovar až po jeho prevzatie kupujúcim. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim od doby, kedy tento písomne potvrdí prevzatie tovaru.
6.7 Predávajúci nenesie zodpovednosť za prípadné nedodanie tovaru kupujúcemu, ku ktorému došlo vinou výrobcu alebo distribútora v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia, zrušenia distribučných práv, alebo iných nepredvídateľných prekážok. V takomto prípade má kupujúci nárok na vrátenie peňazí v plnej výške.

6.8- Predávajúci si účtuje prepravné vo výške:

3,50€ - Slovenská pošta - zásielka 1.triedy

3,50€ - Zásielkovňa - doručenie na vybranú pobočku

7,50€ - Expres Kurier – Slovenská Republika

8,50€ - Česká pošta – zásielka 1. triedy do Českej Republiky

12€ - EMS - zásielka do cudziny (v rámci Európskej Únie)


7. Záruky, reklamácie a servis

7.1 Vybavovanie reklamácií sa riadi záručnými podmienkami konkrétneho tovaru a Občianskym zákonníkom.

7.2 Záručná doba na všetok ponúkaný tovar v internetovom obchode je totožná so záručnou dobou poskytovanou výrobcom značiek, ktorá je stanovená na 24 mesiacov. Ako záručný list slúži zákazníkovi daňový doklad (faktúra) k zakúpenému tovaru v internetovom obchode. Prípadne reklamácie sú vybavované na tel. čísle: 00421 948 043 367 počas pracovných dní v čase od 10:00 do 18:00.

7.3 Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo jej časti) spôsobené používaním. Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho kupujúcim tiež zaniká:

a) nepredložením kópie faktúry, dokladu o zaplatení, alebo záručného listu, príslušenstva, alebo dokumentácie tovaru,

b) neoznámením zjavných závad pri prevzatí tovaru,

c) uplynutím záručnej doby tovaru,

d) mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim,

e) používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu

7.4 Reklamovaný tovar spolu so stručným popisom reklamácie a číslom účtu, na ktorý  budú kupujúcemu vrátene peniaze za tovar je kupujúci povinný odoslať do 48hodín od nahlásenia reklamácie na adresu: BEST TEAM, s.r.o. Záhradnícka 63 821 08 Bratislava

7.5 Peniaze za reklamovaný tovar  budú kupujúcemu vrátené na účet do 48 hodín od vybavenia reklamácie.


                                                                


 


 
    

Odporúčané

Fc Barcelona - home 17/18

Fc Barcelona - home 17/18

Futbalový dres Fc Barcelona - homeSezóna: 2017/2018Značka dresu: NikeDodacia doba dresu je 15 dní. D..

75,00€

Fc Barcelona - away 17/18

Fc Barcelona - away 17/18

Futbalový dres Fc Barcelona - awaySezóna: 2017/2018Značka dresu: NikeDodacia doba dresu je 15 dní. D..

75,00€

Mikina Fc Barcelona - čierna

Mikina Fc Barcelona - čierna

Športová mikina s kapucňou a logom Fc Barcelona.Farba mikiny: čiernaZnačka : B&CMateriál: 80% ba..

33,00€

Mikina Fc Barcelona - žlta

Mikina Fc Barcelona - žlta

Športová mikina s kapucňou a logom Fc Barcelona.Farba mikiny: žltaZnačka : B&CMateriál: 80% bavl..

33,00€